Royal Park Rajapruek

App Website

เว็บไซต์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายใต้การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จุดประสงค์ของการจัดทำคือต้องการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เดิมให้ทันสมัยขึ้น รองรับต่ออุปกรณ์ทุกขนาด การใช้โทนสีหน้าเว็บไซต์จะเน้นการใช้สีเขียวกับสีเหลืองที่อ้างอิงจากโลโก้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะให้ความรู้สึกถึงความเป็นอุทยานราชพฤกษ์ ความสบายตา ความร่มรื่นของพันธ์ุไม้นานาชนิด เว็บไซต์ประกอบไปด้วยส่วนการนำเสนอข้อมูลของราชพฤกษ์ เวลา-เปิดปิด การเดินทาง การขายสินค้าและของที่ระลึก จูงใจคนให้เข้ามาเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและบริการในอุทยาน โดยข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นสามภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เพื่อรองรับคนไทยและคนต่างชาติ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมีส่วนของข้อมูลพันธ์ุไม้ที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาสืบค้นข้อมูล และนำเสนอข้อมูลคอร์สเรียนด้านเกษตรกรรมให้แก่ผู้สนใจ

royal_01.jpg royal_02.jpg

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Z Axis Co., Ltd.

zaxisit@gmail.com · 086-4316864· LINE ID @zaxis