Auto Wichert

App Website

เว็บไซต์ในการจองบริการของอู่รถที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ในเยอรมัน โดยผู้ใช้สามารถจองการใช้บริการล่วงหน้าของอู่ซ่อมรถที่มีคิวจองอย่างหนาแน่นในแต่ละวัน รวมไปถึงบริการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันใช้บริการ เว็บไซต์จะใช้โทนสีน้ำเงิน ขาว และดำตามอัตลักษณ์ขององค์กร ให้ความรู้สึกเป็นมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ โครงสร้างเว็บไซต์ถูกวางไว้ในแบบเรียบง่ายเพื่อความสะดวกในการอ่านและการใช้งาน โดยลูกค้าจะสามารถค้นหาบริการที่เปิดให้บริการในอู่ โดยกรองการค้นหาด้วยข้อมูลรุ่นรถของตัวเอง ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิก และลงทะเบียนข้อมูลรถของตัวเองเพื่อให้ระบบค้นหาบริการที่มีให้ จากข้อมูลรุ่นรถนับร้อยพันและทำการจองได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ การสมัครสมาชิกยังเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการครั้งต่อไปของลูกค้าอีกด้วย ระบบมีการกันคิวในการจอง และสามารถชำระเงินได้หลายๆ แบบ รวมไปถึงการแจ้งเตือนลูกค้าก่อนถึงวันนำรถเข้าอู่

aw_01.jpg aw_02.jpg

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Z Axis Co., Ltd.

zaxisit@gmail.com · 086-4316864· LINE ID @zaxis